Heeft u vragen?

Bel ons: 0180-556747

Werkdagen van 09.00 - 17.00 uur

Brandblussers

Betrouwbare goedkope erkende brandblussers verplicht nodig? Brand kan ernstige gevolgen hebben, bijvoorbeeld grote schade. Het is daarom belangrijk om in uw bedrijf blusmiddelen te hebben waarmee u een beginnende brand kunt bestrijden. Bijvoorbeeld: brandslanghaspels, handblusmiddelen en blusdekens. De medewerkers die ermee moeten omgaan, hebben voor gebruik een opleiding nodig. Daarnaast is onderhoud noodzakelijk als u er zeker van wilt zijn dat de blusmiddelen goed werken.

Waarom hebt U brandblussers nodig?

Een uitslaande brand is al snel oncontroleerbaar. Zo’n brand is bijna niet te blussen, zeker niet door leken. Dat kan uiteindelijk leiden tot het verlies van het gebouw en alles wat daarin staat. Een uitslaande brand is te voorkomen als u er snel bij bent. Als een brand net ontstaat, kunt u namelijk vaak nog ingrijpen om verspreiding te voorkomen. Daar hebt u dan wel middelen voor nodig. Brandblussers zijn hiervoor het geschiktst.

Welke brandblussers kunt U het best gebruiken

Welk brandblusser u het best kunt gebruiken, is afhankelijk van het materiaal dat in brand staat. Bij elk type materiaal past een draagbare blusser van een bepaalde klasse. Dit is de onderverdeling:

 

- brandklasse A: voor vaste natuurlijke stoffen; deze stoffen branden meestal met een gloed;
- brandklasse B: vloeistoffen en stoffen die vloeibaar worden;
- brandklasse C: gassen;
- brandklasse D: metalen;
- brandklasse F: frituur.


Draagbare brandblussers bevatten verschillende blusmiddelen:

 

- schuim: met name geschikt voor brandklasse B (en in aangepaste vorm voor F);
- poeder: geschikt voor met name brandklasse A, B en C (en in aangepaste vorm voor D);
- koolzuur (CO2): geschikt voor met name elektronische apparatuur.


Pas trouwens op met poederblussers. Poeder kan grote nevenschade veroorzaken, bijvoorbeeld aan apparatuur en installaties. Poeder is daarom alleen geschikt als de kans op nevenschade klein is.

Zand en water als blusmiddel

U kunt ook zand als blusmiddel gebruiken, en uiteraard water. Zijn er brandslanghaspels aanwezig, dan is water onbeperkt aanwezig. Veel metaalbranden mag u overigens niet met water blussen, omdat er dan explosiegevaar ontstaat. Ook vetbranden mag u nooit met water blussen.

Wat moet u doen en nalaten bij een vetbrand?

U blust brandend vet het best met een speciale vetblusser. Een vetblusser dicht het brandende vet af en smoort zo de brand. U kunt een vetbrand ook met CO2 blussen, maar dan bestaat het risico dat de brand weer oplaait. Hebt u de vetbrand met CO2 geblust, dan moet u het vet daarna met een deksel of blusdeken afdekken. Met een blusdeken sluit u de toevoer van zuurstof af. Daardoor dooft de brand.

Let op!
Blus een vetbrand nooit met water.

Wat kunt U nog meer doen om een brand te blussen?

Hiervoor las u welk blusmiddel het geschiktst is in een bepaalde situatie waarin er brand is. Maar om een beginnende brand met succes te bestrijden, is dat niet genoeg. U moet ook preventieve maatregelen nemen. Welke maatregelen kunt u nemen?

 

- Zorg ervoor dat medewerkers kunnen omgaan met blusmiddelen.
- Zorg ervoor dat u beschikt over de juiste blusmiddelen, passend bij de brandklassen.
- Plaats de blusmiddelen duidelijk zichtbaar en op goed bereikbare plaatsen.
- Zie erop toe dat een gespecialiseerd REOB-bedrijf de blusmiddelen jaarlijks keurt.
- Zorg ervoor dat u de brandslanghaspels goed kunt uitrollen en dat u er alle plaatsen mee kunt bereiken.

 

Wat moet u doen als het niet lukt om de brand te blussen?

Hebt u aan alle voorwaarden voldaan en hebt u geprobeerd de brand te blussen, maar lukt dat niet? Of denkt u dat het een grote brand zal worden? Bel dan meteen 1-1-2. Breng alle medewerkers en uzelf in veiligheid. Ga nooit te lang door met blussen.

U bent hier:

Over Brandbeveiligingonline.nl

Brandbeveiligingonline.nl een dynamisch bedrijf op het gebied van brandveiligheid. U kunt bij ons terecht voor het onderhouden en keuren van alle soorten brandblusmiddelen.

Op onze brandbeveiliging website vindt u alles op gebied van Ei rookmelders, blusmiddelen, brandbeveiliging en brandblussers benodigdheden.

Special

Spotlight