Heeft u vragen?

Bel ons: 0180-556747

Werkdagen van 09.00 - 17.00 uur

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “wij / ons” RH Brandbeveiliging B.V. handelend onder de naam Brandbeveiligingonline.nl.

 

2. Condities voor verkoop en levering

De overeenkomst met betrekking tot verkoop en levering komt tot stand zodra u uw bestelling heeft geplaatst via de website Brandbeveiligingonline.nl en van ons een bevestigingsmail heeft ontvangen. De voorwaarden hieronder gelden voor alle leveringen door ons. Conform deze voorwaarden zijn wij verantwoordelijk voor verkoop en levering. Wij hebben de levering uitbesteed aan derden. Op iedere verkoop en levering zijn alleen deze voorwaarden van toepassing. De eventuele toepasselijkheid van door u gehanteerde voorwaarden wordt door ons niet aanvaard. De door u geplaatste bestelling kan tot zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bevestigingsmail worden geannuleerd, tenzij er al uitvoering is gegeven aan uw bestelling. Indien blijkt dat een bepaling uit deze voorwaarden in strijd is met een wettelijke bepaling dan wel nietig is blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

 

3. Documentatie en instructie

Als voor de aangeboden producten productbeschrijvingen en gebruiksaanwijzingen beschikbaar zijn, zullen deze te allen tijde worden bijgesloten bij de levering. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten of onvolledigheden in de bijgeleverde productinformatie of gebruiksaanwijzingen.

 

4. Prijzen, betaling en levering

Factuurprijzen zijn exclusief BTW en eventuele verwijderingsbijdrage. Betaling kan worden gedaan met iDEAL, Visa/Mastercard, eenmalige machtiging of een couponcode. Er wordt naar gestreefd het product zo spoedig mogelijk te leveren. Normaliter is dat binnen 5 werkdagen op voorwaarde dat het product op voorraad is. In uitzonderlijke gevallen wordt het recht voorbehouden om een langere levertijd aan te houden. Levering is voltooid zodra het bestelde product is geleverd op uw adres. Het risico wordt aan u overgedragen op het moment van levering. Vragen over levering en betaling kunt u stellen via het contactformulier.

 

5. Couponcodes

De couponcodes zijn in te wisselen bij producten uit de Brandbeveiligingonline.nl. U kunt een couponcode niet inwisselen voor geld. Couponcodes hebben een beperkte geldigheidsduur en zijn na afloop van de geldigheidstermijn niet meer in te wisselen. Een couponcode moet u in één keer besteden. U krijgt geen geld terug of een tegoedbon als u slechts een gedeelte van de couponwaarde besteedt. Indien u een product waarbij u een couponcode heeft ingewisseld retour zendt en uw geld terug wenst te ontvangen, ontvangt u uitsluitend het via iDEAL of Visa/Mastercard betaalde bedrag retour.

 

6. Retourneren

Als u niet tevreden bent over uw aankoop, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen terug te sturen. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer worden ontbonden en is deze daarom definitief. Het product dient uiteraard ongebruikt, onbeschadigd en in de oorspronkelijke verpakking te worden geretourneerd. Bij retourneren zijn de portokosten evenals het verzendrisico voor retourzending voor uw eigen rekening. Goederen die worden geretourneerd, moeten worden verstuurd met een aankoopbewijs waaruit blijkt dat het product is gekocht via de Brandbeveiligingonline.nl. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen. Het aankoopbedrag van het geretourneerde product staat binnen dertig (30) dagen op uw bank- of girorekening, tenzij u hebt aangegeven dat u een nieuwe versie van hetzelfde product wenst en dit voorradig is. Indien u een product waarbij u een couponcode heeft ingewisseld retour zendt, ontvangt u uitsluitend het via iDEAL of Visa/Mastercard betaalde bedrag retour op uw bank- of girorekening.

 

7. Garantie en aansprakelijkheid

Op de geleverde goederen wordt de garantie verleend, zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade, wordt bepaald op welke wijze de schade wordt hersteld (te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel, het vervangen van het beschadigde product of het terug betalen van het aankoopbedrag). Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan u in rekening worden gebracht. In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:

- als de slijtage van dat product als normaal kan worden beschouwd;
- als de originele orderbevestiging/factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt;
- als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- als beschadiging zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.

Wij zijn nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook), tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van ons. Als wij om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.

 

8. Auteursrecht

Leveringen welke zijn beschermd door wetgeving op het gebied van auteursrecht en mogen niet worden gedupliceerd, tenzij dit is toegestaan door de wet.

 

9. Aankoopveiligheid

Wanneer u informatie doorgeeft wordt er een geavanceerde encryptie-technologie gebruikt, SSL (Secure Sockets Layer) genaamd. Dit houdt in dat alleen onze computers de informatie kunnen lezen. Zodra onze security server de informatie van uw betaling heeft ontvangen, wordt deze direct doorgestuurd naar de bank in een beveiligde vorm. De informatie wordt nimmer opgeslagen of op andere plaatsen bewaard. Betaling per Visa/Mastercard vindt plaats conform wetgeving en regels voor online betaling in Nederland. Als u een online betaling heeft gedaan, ontvangt u een orderbevestiging per e-mail. Wij adviseren u deze te bewaren. Als een derde partij uw Visa/Mastercard misbruikt, bent u niet aansprakelijk voor dit misbruik tenzij u de regels voor het gebruik van creditcards heeft genegeerd.

 

10. Privacy

Brandbeveiligingonline.nl maakt deel uit van RH Brandbeveiliging B.V. RH Brandbeveiliging B.V is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U wordt beschouwd als klant van RH Brandbeveiliging B.V. Bij de aanvraag van een product of dienst vragen wij om persoonsgegevens. Deze gebruiken we voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, om u te informeren over relevante producten en diensten, voor statistische analyse, relatiebeheer en om te voldoen aan de wettelijke plichten. Wij verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens met het oog op het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. In dat verband zullen uw gegevens onder meer gedeeld worden voor onderzoek naar verbanden tussen preventiemaatregelen en schade. Uiteraard gebruiken wij uw gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De website van de RH Brandbeveiliging B.V vermeldt onder het kopje “Privacy” onder aan de website het op de overeenkomsten van toepassing zijn de privacybeleid.

 

11. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen in uw computer. Een cookie is GEEN programma en kan daarom uw computer niet beschadigen of een virus veroorzaken. Wij maken gebruik van cookies voor het meten van het bezoek op onze website. Als u niet wilt dat wij die gebruiken, dient u in uw browser ´cookies off´ in te stellen. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken. Zie voor meer informatie ons Cookie Statement.

 

12. Disclaimer preventie en verzekeringen

De informatie op onze website is nimmer een vervanging voor de eisen die een verzekeraar stelt bij een verzekeringsovereenkomst.

 

U bent hier:

Over Brandbeveiligingonline.nl

Brandbeveiligingonline.nl een dynamisch bedrijf op het gebied van brandveiligheid. U kunt bij ons terecht voor het onderhouden en keuren van alle soorten brandblusmiddelen.

Op onze brandbeveiliging website vindt u alles op gebied van Ei rookmelders, blusmiddelen, brandbeveiliging en brandblussers benodigdheden.

Special

Spotlight