Heeft u vragen?

Bel ons: 0180-556747

Werkdagen van 09.00 - 17.00 uur

AED Leverancier

U bent op zoek naar een AED leverancier voor uw bedrijf of vereniging? Brandbeveiligingonline.nl is de aangewezen AED leverancier voor u. Brandbeveiligingonline.nl heeft al een jarenlang ervaring als AED leverancier en wij leveren nog eens de meest uitgebreide service erbij. Bij ons kunt u terecht voor de apparatuur zelf maar ook voor advies over de apparatuur en het gebruik hiervan, training van gebruikers en zeer uitgebreide service pakketten. Bovendien is ons standaard service pakket helemaal gratis.      

Zo willen wij de beschikbaarheid van AED’s bevorderen op openbare plekken. Onze klanten kunnen dan zelf nog kiezen voor diverse uitbreidingen van het service pakket. Wij zijn er dan ook trots op dat de stichtingen “Hartpatiënten Nederland” en “Kies voor leven” een samenwerking zijn aangegaan met ons om hun donateurs te voorzien van AED’s en de service die hierbij hoort. Zo kunnen wij ons terecht beschouwen als de meest betrokken en actieve AED leverancier van Nederland.      

Sinds kort beschikken wij ook over een nieuwe webshop, www.brandbeveiligingonline.nl, waarmee wij onze naam als grootste en merkonafhankelijke leverancier van AED’s in Nederland bevestigen.  

Maar wat is nu eigenlijk een AED?

Een automatische externe defibrillator (Engels: Automated External Defibrillator, afgekort met AED) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt voor het reanimeren van een persoon met een circulatiestilstand als gevolg van ventrikelfibrilleren. De AED dient op een geautomatiseerde manier een elektrische schok toe met als doel een gestoord hartritme te stoppen. Dan krijgt de sinusknoop de kans de controle over het hartritme terug te krijgen, waardoor het hart weer in een normaal ritme gaat kloppen.

Een AED is geen hartmassageapparaat

Een AED wordt ten onrechte wel eens een hartmassageapparaat genoemd. Een AED geeft echter een elektrische schok en geen hartmassages.  

Hartmassage (ook wel thoraxcompressie genoemd) is een reanimatiemiddel dat manueel wordt uitgevoerd. Het gebruik van een AED en toedienen van hartmassage zijn elkaar aanvullende hulpmiddelen voor reanimatie van een patiënt met hartstilstand. Het gebruik van hartmassage is echter van levensbelang, ook als een AED tijdens de reanimatie wordt ingezet.  

Als een schok gaat worden toegediend, moet, volgens de instructies van de AED, afstand worden gehouden, en wordt even niet gemasseerd.  

De discussie vol- versus semi-automatische AED heeft een beide zijden zowel voor als tegenstanders. Wetenschappelijk onderzoek geeft geen uitsluitsel of 'beter' of 'slechter', enkel het feit dat een semi-automaat sneller een schok kan toedienen werd vastgesteld. Een hartmassageapparaat is een geheel ander reanimatiehulpmiddel.

Niet iedere defibrillator is een AED

Defibrillatoren waarbij het hartritme te zien is op een display (beeldscherm) en er zonder automatische analyse gedefibrilleerd kan worden, vallen niet onder de Automatische Externe Defibrillatoren.

Werking

Een AED bestaat onder andere uit een microprocessor en elektroden. De elektroden verzamelen informatie over het ritme van het hart, welke informatie door de microprocessor wordt geïnterpreteerd. Als er sprake is van ventrikelfibrillatie of ventrikeltachycardie, adviseert de microprocessor een schok om het hart te defibrilleren. Met toediening van de elektrische schok wordt getracht het myocard (hartspierweefsel) te depolariseren (ontladen), om zo de sinusknoop weer de kans te geven de controle over het hartritme terug te krijgen, waardoor het hart weer in een normaal ritme gaat kloppen.

Gebruik in Nederland

Het is iedereen toegestaan om in geval van een noodsituatie of een levensbedreigende situatie een AED te gebruiken. Gelet op het feit dat de Wet BIG niet uitsluit dat in noodsituaties door niet-bevoegden voorbehouden handelingen worden verricht en toepassing van de AED slechts in noodsituaties plaatsvindt, ontbreekt de noodzaak om defibrillatie in de vorm van de AED te schrappen als voorbehouden handeling. Uiteraard blijft defibrillatie als zodanig (te weten door middel van andere apparaten dan de AED) als voorbehouden handeling in artikel 36 van de Wet BIG gehandhaafd.

Toepassing

Bij personen met een circulatiestilstand, is het van belang dit zo snel mogelijk te herkennen en zo snel mogelijk hulp te bieden. Deze hulp wordt de keten van overleven genoemd en bestaat uit:  

1) zo spoedig mogelijk alarmeren via het noodnummer 112;  
2) zo spoedig mogelijk starten met Basic Life Support;  
3) zo spoedig mogelijk een AED inzetten  

Zodra professionele hulp is gearriveerd:  

- zo spoedig mogelijk Advanced Life Support (uitgebreide medische hulp) verlenen.  

Doordat een AED een eenvoudig te bedienen automatisch toestel is, is het nu mogelijk dat defibrilleren niet uitsluitend door de professionele hulpverleners kan worden uitgevoerd, maar ook door elke leek-hulpverlener die getuige is van de noodsituatie. Na het aanzetten zal het toestel de hulpverlener door middel van gesproken instructies begeleiden. Het zal de hulpverlener vragen om de elektroden op de borst van het slachtoffer te plakken en het zal nadien automatisch een analyse van het hartritme maken. Stelt het toestel vast dat er sprake is van ventrikelfibrilleren of ventrikeltachycardie, dan zal een elektrische schok worden geadviseerd en zal het de hulpverlener instrueren om deze toe te dienen. Of bij de recentere vol-automatische toestellen zal de defibrillator op automatische wijze de schok toedienen. Vervolgens gaat men weer door met borstcompressies en beademen (Basic Life Support).

U bent hier:

Over Brandbeveiligingonline.nl

Brandbeveiligingonline.nl een dynamisch bedrijf op het gebied van brandveiligheid. U kunt bij ons terecht voor het onderhouden en keuren van alle soorten brandblusmiddelen.

Op onze brandbeveiliging website vindt u alles op gebied van Ei rookmelders, blusmiddelen, brandbeveiliging en brandblussers benodigdheden.

Special

Spotlight